Old school Swatch Watches
quoctrung.wapsite.me
Hi! CCBot/2.0
Admin off 3 tuần kể từ hôm nay 7/10
Trang chủ | Blog | Tập tin

Cách cài zalo s60 báo lỗi chứng chỉ

Rất đơn giản, bạn dùng UCweb tải zalo.jad, uc sẽ tự động tải zalo.jar về, xóa zalo.jad đi rồi cài đặt như bình thường
[center]img[/center]
Link jar cho bạn nào lười tải jad: http://zaloapp.com/download/nokia/s60type/0.9.4/Zalo.jar
Tải về: Zalo.jar|Link2

Back to posts
Comments:
[2013-10-08 20:24:55] NQT:

test bbcode download
[download]Sqoon.zip[/download]

[2015-01-02 14:28:15] Hungvbhp:

Ad oi co the cho minh xin duong link zalo moi hon khong ban nay cu mat rôi. S60v3 ban nhe. Tks ban trc

[2015-01-15 10:06:11] Hungvbhp:

Khong thấy ad đâu vậy


Post a comment

Online: U- ON
Hôm nay: 1
Tổng: 263146
Xử lý: 0.000001s.
Load: 0.000860[sitemap.txt]
Style Giacmovn.com