XtGem Forum catalog
quoctrung.wapsite.me
Hi! CCBot/2.0
Admin off 3 tuần kể từ hôm nay 7/10
Trang chủ | Blog | Tập tin

Share mod bbcode download cho xtblog

Demo:
[download]quoctrung.wapsite.me[/download]
Đầu tiên các bạn paste đoạn code này vào file css đang dùng
[textarea].dl {
border: 1px solid #5a7f97; background: #7394a9; display: inline-block; text-align: left}
.dl1 {
float: right; width: 39px; height: 34px; background: url(http://quoctrung.wapsite.me/images/dbox.gif) top right; margin: -1px -1px 0px 0px;}
.dl2{
width: 120px; height: 34px; background: url(http://quoctrung.wapsite.me/images/dbox.gif); margin: -1px 0px 0px -1px;}
.dl3{
border: 1px solid #F0F; margin: 5px 10px 0px 10px; padding: 2px; border: 1px solid #5a7f97; background: #fff;}
.dl4{
font: 12px Verdana, Geneva, sans-serif; color: #666; padding: 3px;}
.dl5{
float: right; width: 10px; height: 10px; background: url(http://quoctrung.wapsite.me/images/dbox.gif) bottom right; margin: 0px -1px -1px 0px;}
.dl6{
width:10px; height: 10px; background: url(http://quoctrung.wapsite.me/images/dbox.gif) bottom left; margin: 0px 0px -1px -1px;}[/textarea]
sau đó vào file blog paste cái này trước dòng print :dollar:blog
[textarea]var :dollar:blog = call strreplace :dollar:subject=:dollar:blog;:dollar:search=[download];:dollar:replace=<div class="dl"><div class="dl1"></div><div class="dl2"></div><div class="dl3"><div class="dl4">;
var :dollar:blog = call str
replace :dollar:subject=:dollar:blog;:dollar:search=[/download];:dollar:replace=</div></div><div class="dl5"></div><div class="dl6"></div></div>;[/textarea]
HDSD: [download]link[/download]
nguồn: http://quoctrung.wapsite.me

Back to posts
Comments:
[2013-10-08 12:05:46] NQT:

chống chỉ định đối với ucweb

[2013-10-08 19:03:48] LOVE:

adm share cach chen smile vao blog đi minh tim 1 tuan roi ma ko thay tren gg

[2013-10-08 19:16:36] LOVE:

Bổ sung bbcode

var $blog = call strireplace $subject=$blog;$search=[center];$replace=<center>
var $blog = call str
ireplace $subject=$blog;$search=[/center];$replace=</center>
var $blog = call strireplace $subject=$blog;$search=[right];$replace=<div style="text-align: right">
var $blog = call str
ireplace $subject=$blog;$search=[/right];$replace=</div>
var $blog = call strireplace $subject=$blog;$search=:adore:;$replace=<img src="http://quoctrung.wapsite.me/smilies/popo48/adore-icon.png">
var $blog = call str
ireplace $subject=$blog;$search=:go:;$replace=<img src="http://quoctrung.wapsite.me/smilies/popo48/go-icon.png">

[2013-10-08 19:18:41] LOVE:

endif
print <h1 class="title_menu">Blog</h1>$blog
<!--/parser:xtscript-->

[2013-10-08 19:53:09] Love:

$replace=<img src="link ảnh"> chèn vào cuối ak hay cùng mấy dòng $replace mà ấn văn bản ví dụ : ) ra hinh ảnh :) ấy

[2013-10-08 19:57:14] NQT:

ủa sao có cái endif

[2013-10-08 19:59:39] love:

var = call strireplace =;=:adore:;= link image
var = call str
ireplace =;=:go:;=link image 1 phần trog code đáy

[2013-10-08 20:02:12] NQT:

đợi tí có bài hướng dẫn, ko thì zip code blog đang xài gửi vào inbox của 404 Not Found ở daivietpda.com

[2013-10-08 20:06:17] love:

um thanhk mình có blog rùi giờ hướng dẫn mình chèn smile vào thôi =code ý chèn smile vào blog

[2013-10-08 20:19:30] NQT:

vậy biến của blog của bạn có giống biến blog của mình ko :dollar:blog

[2013-10-08 20:35:15] Nguyễn Quốc Trung:

ai muốn cmt thì đăng nhập = tài khoản xtgem, tạm thời thôi

[2013-10-08 21:09:25] 67896y8:

bạn chèn smile vào blog ntn mình chỉ cần cách chèn thôi hj.
vd code cần những gì ấy đặt ở đâu bạn làm rồi chắc biết

[2013-10-08 21:18:20] Nguyễn Quốc Trung:

thì mình dùng strreplace hoặc strireplace (ko phân biệt hoa/thường), như bạn thôi
[textarea]var :dollar:blog = call str_replace :dollar:subject=:dollar:blog;:dollar:search=:gach:;:dollar:replace=&lt;img src=&quot;http://quoctrung.wapsite.me/storage/smilies/voz/brick.png&quot;&gt;;[/textarea]

[2013-10-08 21:20:08] 67896y8:

chèn cái ý vào là dc ak @@

[2013-10-08 21:21:32] 67896y8:

Ok dc roi thank ban nhé hihi

[2013-10-08 21:22:21] 67896y8:

:gach:

[2013-10-08 21:26:12] Nguyễn Quốc Trung:

rất tiếc là mình chưa add smile cho blog này img

[2013-10-08 21:32:32] 67896y8:

Chèn vào chat thì ntn nhỉ adm biết ko :)

[2013-10-08 21:39:13] 67896y8:

:D

[2013-10-08 21:42:07] Nguyễn Quốc Trung:

chatt phải ko, search code chatt có bot, rồi dựa thêm code trong đó mà mod.


Post a comment

Online: U- ON
Hôm nay: 20
Tổng: 264758
Xử lý: 0.000001s.
Load: 0.001276[sitemap.txt]
Style Giacmovn.com