XtGem Forum catalog
quoctrung.wapsite.me
Hi! CCBot/2.0
Admin off 3 tuần kể từ hôm nay 7/10
Trang chủ | Blog | Tập tin
Java Killer 1.5 EN by RebelPOPDA.zip
Ngày đăng: 14/09/2013
[Tải về] or [Tải về] 43.97KB
Giới thiệu:
Java Killer 1

Chương trình làm việc với các ưng dụng nền java
Các tính năng:
1. Tạo một bản sao của trò chơi, chương trình
2. Tạo hàng loạt bản sao của tất cả các trò chơi / chương trình thư mục
3. Tạo nhiều bản sao của trò chơi / chương trình một trò chơi, chương trình
4. Thay đổi độ phân giải màn hình của trò chơi, ứng dụng
5. Crack SMS
Thay đổi từ 1, 0 phiên bản:
1. Sử dụng một giao diện đồ họa mới
2. Cố định lỗi với độ phân giải màn hình
3. New version of the murder SMS requests, 6th item in the menu(không biết dịch sao cho đễ hiểu)
Share:
URL
HTML
BBCODE
Java Killer 1.5 EN by RebelPOPDA.zip
95/100 603342 bình chọn
Online: U- ON
Hôm nay: 64
Tổng: 603342
Xử lý: 0.000427s.
Load: 0.001727[sitemap.txt]
Style Giacmovn.com