Insane
quoctrung.wapsite.me
Hi! CCBot/2.0
Admin off 3 tuần kể từ hôm nay 7/10
Trang chủ | Blog | Tập tin
Umdmaker1.31-VI-S60v3.sisx
Ngày đăng: 07/10/2013
[Tải về] or [Tải về] 48.45KB
Giới thiệu:
Ứng dụng tạo ebook UMD.
Đổi tên ảnh theo thứ tự 001 002 003 004 .Nhớ nhé , phải theo thứ tự dù tên có thể là conan hay doremon hay gì đó như phải có chữ số dạng 001 002 003

VD conan001 , conan002 , conan003 hoặc doremon001,doremon002...

Nếu không tập truyện khi làm sẽ bị lộn xộn nhảy cóc trang là không được đâu
Xong lưu chung vào 1 thư mục nào đó.

1. Chạy phần mềm
2.Điền thông tin tác giả tác phẩm. Lưu ý phần chọn thể loại
3. Chọn thêm tập tin > đến thư mục chứa ảnh > chọn tất cả
4. Thiết lập bìa
5. Xuất bản sách
preview Umdmaker1.31-VI-S60v3
preview Umdmaker1.31-VI-S60v3.sisx2
preview Umdmaker1.31-VI-S60v3.sisx3
Share:
URL
HTML
BBCODE
Umdmaker1.31-VI-S60v3.sisx
95/100 603359 bình chọn
Online: U- ON
Hôm nay: 81
Tổng: 603359
Xử lý: 0.000058s.
Load: 0.001093[sitemap.txt]
Style Giacmovn.com